Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Interný audítor podľa AS 9100:2016 D

6.3.2018

Interný audítor podľa AS 9100:2016 D

 

 

 

 

 

Program:

 • Rozsah, štruktúra a obsah štandardov rady AS9100
 • Procesný prístup
 • Cyklus PDCA
 • Uvažovanie založené na rizikách
 • Princípy systému manažérstva kvality a ich vzťah k AS9100: 2016
 • Aktualizácia Požiadaviek AS9100 D
 • Systém a harmonogram auditov, príprava, plánovanie  a realizácia auditu
 • Dokumenty používané pri auditoch, zhromažďovanie objektívnych dôkazov pozorovaním, rozhovormi,  vzorkovaním
 • Požiadavky na audítora / správanie sa audítora schopnosti dobrého audítora a komunikácia pri audite
 • Praktické cvičenia na vykonávanie interných auditov
 • Záverečná diskusia

Podmienka účasti: znalosť požiadaviek normy ISO 9001:2015

Rozsah kurzu:  2 dni

Miesto a termín konania kurzu:         BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. ul. Plynárenská 7/B, Bratislava, 2    poschodie                                        06.-07.03.2018

Cena kurzu: 260 € + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2018