Úvodná strana / Aktuality / Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

SLUžBY

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

31.1.2019

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018
  • požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 19011:2018 – zmeny oproti ISO 19011:2011
  • základné princípy auditovania podľa ISO 19011:2018
  • prístup založený na riziku auditovania
  • riadenie programu auditu vrátane rizika programu auditu, plánovanie auditu, výkon auditu
  •  rozšírenie všeobecných požiadaviek na kompetentnosť audítorov;
  • úprava terminológie
  • záverečná diskusia 

Termín: 31.01.2019

Miesto:BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., ul. Plynárenská 7/B, Bratislava

Cena: 100 € + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2019