Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Ručenie za výrobok

10.9.2018

Ručenie za výrobok


Program: 

               Výklad -Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

               - zodpovednosť výrobku, vylúčenie zodpovednosti, náhrada škody, pôsobenie tretích

                 osôb, zákaz vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti, premlčanie práva na náhradu škody

               Požiadavky noriem na zabezpečenie „ bezpečnosti produktu“  IATF 16949, VDA 6.1

               Požiadavky vybraných zákazníkov z automobilového priemyslu na zabezpečenie „ručenia za výrobok“

               ( Formel Q spôsobilosti, Formel Q konkret)

               Prechodné ustanovenie

               Účinnosť

               Záverečná diskusia

Cena kurzu: 135,00 EUR

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2019