Úvodná strana / Aktuality / SCC seminár

SLUžBY

SCC podľa dokumentu A17

3.8.2020

SCC podľa dokumentu A17

 

 

 

 

 

Obsah:

Úvod do systému manažérstva podľa normy SCC / SCC SAFETY FOR OCPERTIONAL SUPERVISORS (doc. 017) pre vedúcich pracovníkov

Legislatíva v oblasti BOZP

Posudzovanie rizík, identifikácia ohrozenia - rozpoznávanie nebezpečných situácií

Bezpečné správanie sana pracoviskách

Organizácia prevádzky

Nebezpečné látky

Pracovné prostrioedky, pracovné postupy

Protipožiarná ochrana  a ochrana pred výbuchom

Osobné ochranné prostriedky

Elektrina a žiarenie

Akteditovaný záverečný test

Miesto  a termín konania školenia:

: Business Center – Plynárenská 7/B, BA, BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.,  2  Poschodie

 / 03.-04.08.2020 o 09:00 hod.        

 

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021