Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q10 - Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001: 2022

SLUžBY

Q10 - Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001: 2022

Prínos kurzu

Po úspešnom absolvovaní kurzu budete:

Tento kurz detailne popisuje požiadavky ISO/IEC 27001: 2022 a auditované požiadavky ISO 19011: 2018

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Tento kurz je určený pre všetky stupne riadenia. Kurz je určený nielen pre tých, ktorí budú uskutočňovať interné audity bezpečnosti informácií, ale je takisto základným kurzom pre vyšší management, manažérov bezpečnosti informácií a vedúcich pracovníkov, ktorí chcú byť súčasťou úspešného a efektívneho systému managementu bezpečnosti informácií. Ukončené stredoškolské vzdelanie. Znalosť písania reportov je žiadúca.

 

Po ukončení kurzu získate Certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať