Úvodná strana / Ponuka kurzov / Potravinárstvo / Požiadavky FSSC 22000(ISO 22000+ISO/TS 22002) ver.4.1

SLUžBY

Požiadavky FSSC 22000(ISO 22000+ISO/TS 22002) ver.4.1

Prínos kurzu

Norma ISO 22000 si kladie za cieľ harmonizovať celosvetové požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín v rámci celého potravinového reťazca.

Školenie je určené organizáciám zapojeným do potravinového reťazca, od poľnohospodárskej prvovýroby, cez výrobcov krmív, výrobcov potravín, dopravcov, všetkých dodávateľov služieb (upratovanie, DDD atď.) až po maloobchodný predaj a verejné stravovanie vrátane nepriamo zapojených organizácií, ako napr. výrobcov strojov a zariadení, baliaceho materiálu, čistidiel, prísad a ingrediencií, ktoré budujú systémy manažérstva bezpečnosti potravín.

Obsah kurzu

K jednotlivým požiadavkám bude krátko vysvetlené, ako ich zaviesť do praxe s rešpektovaním špecifík v odbore.

Požiadavky na účastníkov

Predbežné znalosti nie sú požadované. Je vhodné, aby účastníci mali orientáciu v základných požiadavkách na systém HACCP a systém managementu kvality podľa ISO 9001.

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať