Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie / Interný audítor systému manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018

SLUžBY

Interný audítor systému manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018

Prínos kurzu

Kurz je určený

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energie.

Obsah kurzu

Obsah:

 

Požiadavky na účastníkov

 

Online prostredníctvom MS Teams

Cena kurzu:   260,00 EUR + DPH                                                                    

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať