Úvodná strana / Vzdelávanie IRCA

SLUžBY

Vzdelávanie IRCA

O IRCA

Veľké skúsenosti a svetová pôsobnosť našej korporácie nám dovoľuje  realizovať zahraničné medzinárodné školenia a vďaka tomu využívať zahraničné odborné kapacity a sú to predovšetkým IRCA registotované kurzy, pre mnohé známe IRCA. International Register of Certificated Auditors  je najväčším svetovým školiacim a certifikačným orgánom pre audítorov. So sídlom vo Veľkej Británii, centre Londýna. IRCA certifikuje viac než 13 750 audítorov vo viac ako 140 krajinách sveta. Každý rok tieto kurzy  absolvuje  viac než 50 000 účastníkov. V súčasnej dobe má viac ako 90 školiacich organizácií osvedčenie IRCA a dohromady každoročne ponúkajú cez 5 000 certifikovaných kurzov. IRCA školenia predstavujú trhom uznávanú benchmarkovu kvalifikáciu pre profesionálov zaoberajúcich sa rozvojom, implementáciou a udržiavaním manažérskych systémov. BUREAU VERITAS realizuje kurzy registrované IRCA ako pre interných tak aj pre externých audítorov a to  v rôznych stupňoch náročnosti a v oblastiach ako napríklad  manažérstva  kvality, životného prostredia, systému manažérstva BOZP a ďalších manažérskych systémov.

Poskytuje audítorom, spoločnostiam a priemyslu dne hlavné služby:

1.         Certifikáciu audítorov manažérskych systémov, ktoré zahŕňajú

2.         Osvedčenie školiacich organizácií a certifikácií ich audítorských kurzov

 
  
Od roku 1984 sa viac ako 950 000 ľudí sa rozhodlo absolvovať certifikované kurzy organizované školiacimi organizáciami s osvedčením IRCA. Tieto kurzy hrajú hlavnú úlohu vo vzdelávaní a rozvoji audítorov a profesionálov zaoberajúce sa manažérskymi systémami a sú medzinárodne uznávané a rešpektované. Poskytujú kľúčové vzdelávanie a hodnotenie poslucháčov, ktorí aplikujú získané skúsenosti pri vykonávaní auditov u IRCA a iných audítorských certifikačných orgánov.

Vaše vedomosti a zručnosti sú rozvíjané interaktívnym a praktickým prístupom k audítorským úlohám a činnostiam. Kurzy sú vedené lektormi, ktorí sú expertmi v auditovaní manažérskych systémov a majú skúsenosti s vykonávaním výcviku. Účastníci sú  počas kurzu hodnotení a preskúšaní. Na základe úspešného absolvovania kurzu, každý účastník kurzu obdrží certifikát, ktorý poskytuje potvrdenie Vašich kompetencií zamestnávateľom a audítorským certifikačným orgánom.

Najnovšie správy