Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

ISO 45001:2018 - INTERNÝ AUDÍTOR

22.4.2024

ISO 45001:2018 - INTERNÝ AUDÍTOR

Absolvovaním kurzu získate pochopenie významu systematického riadenia BOZP vo všetkých odboroch činností, znalosť požiadaviek ISO 45001:2018, zručnosti pre efektívne plánovanie, uskutočňovanie interných auditov a podávanie správ. Obsahom kurzu je úvod do systémov riadenia BOZP, požiadavky normy, zručnosti audítora BOZP, rovnako ako aj praktické cvičenia. Toto školenie má rozsah 2 dni.

Termín školenia 22. - 23.4.2024

Lektor: Adam Oliva

Forma: Prezenčná

Miesto školenia: Bratislava, Plynárenská 7/B

Cena: 200€

Registrácia na kurz TU


Obsah kurzu

  • Úvod do systémov riadenia BOZP.
  • Požiadavky normy ISO 45001:2018
  • definície, rozsah a rozdelenie auditov podľa ISO 19011: 2018
  • Zručnosti audítora BOZP.
  • Praktické cvičenia.

Kurz je ukončený testom, ktorý by mal preukázať schopnosti orientácie účastníkov v problematike normy ISO 45001:2018

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydané účastníkom, ktorí splnia kritéria hodnotenia.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pracovníkom, ktorí potrebujú získať kvalifikáciu pre uskutočňovanie interných auditov BOZP.

Špeciálne zručnosti ani znalosti nie sú požadované. Kvalifikácia interného audítora QMS alebo EMS je výhodou.