SLUžBY

Aktuality

Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

31.7.2018

  Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú efektívnym riadením rizík v organizácií vo viacerých oblastiach.Viac

Zodpovedná osoba - DPO

Zodpovedná osoba - DPO

27.6.2018

Poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické skúsenosti  pre účinný výkon oprávnenej osoby prevádzkovateľa tak, aby zaistila zhodu s požiadavkami GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). Zároveň  upozorniť na hrozby a riziká súvisiace s výkonom činnosti DPO.

Kurz je určený pre účastníkov so základnými znalosťami Zákona č. 122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov   a IT procesov týkajúcich sa spracúvania dát. Zodpovedná osoba môže byť zamestnanec spoločnosti alebo ňou môže byť externá osoba určená pre viac spoločností/subjektov. Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti v rámci spoločnosti. Vyžaduje sa však, aby žiadna z takýchto úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov zodpovednej osoby. Zodpovednou osobou môže byť napríklad vedúci zamestnanec právneho oddelenia, oddelenia HR a podobne.Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@sk.bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár