SLUžBY

Aktuality

ISO 27001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ

ISO 27001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ

22.5.2024

Absolvovaním kurzu získate prehľad o význame riadenia informačnej bezpečnosti vo všetkých odvetviach priemyslu, základné vedomosti o informačnej bezpečnosti, predstavenie SMIB, detailný prehľad a interpretácie hlavných požiadaviek ISO IEC 27001:2022 rovnako ako aj informácie o požiadavkách na audítora, správanie sa audítora a mnoho ďalšieho. Termín školenia 22.5.2024.Viac

ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

20.5.2024

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energie. Termín školenia 20.5.2024.Viac

RAINFOREST ALLIANCE

RAINFOREST ALLIANCE

20.5.2024

Získajte ucelený prehľad o Rainforest Alliance, jej aplikáciu a certifikáciu v Slovenskej Republike. Obsahom kurzu je certifikačný program Rainforest Alliance, predmet a rozsah normy, zmeny a rozdiely medzi UTZ a Rainforest Aliance, priebeh a postup certifikácie rovnako ako aj hodnotenie auditov. Termín školenia 20.5.2024Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Mob.: +421 908 726 816

radoslav.tilandy@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Kontaktný formulár