Úvodná strana / Ponuka kurzov / Potravinárstvo / FSSC 22000: SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN

SLUžBY

FSSC 22000: SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Prínos kurzu

Tento kurz je pre Vás prínosný pokiaľ pracujete v spoločnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva a potravinárskom reťazci a chcete porozumieť požiadavkám na uplatňovanie systému bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000.

Všetky audity od 1.4.2024 sa musia vykonávať podľa nového vydania 6.

Kurz má za cieľ vysvetliť účastníkom hlavné zmeny v certifikačnej schéme FSSC 22000, a to podľa vydania 6. Certifikačná schéma FSSC 22000 je uznaná certifikačná schéma kvality a bezpečnosti potravín a to organizáciou GFSI. 

Obsah kurzu

 • Predstavenie FSSC 22000
 • Zmeny v certifikačnej schéme FSSC 22000
 • Postup prechodu certifikácie na novú verziu 6
 • Neohlásené audity
 • Záverečná diskusia
 • Dodatočné požiadavky FSSC - zameranie sa na nové a aktualizované požiadavky:
  • recyklované materiály, 
  • riadenie tlače, 
  • obrana závodu, 
  • prevencia pred falšovaním,
  • riadenia alergénov, 
  • environmentálny monitoring, 
  • kultúra kvality a bezpečnosti potravín, 
  • kontrola kvality, 
  • preprava v cisternách,
  • riadenie cudzích predmetov, 
  • manažment strojných zariadení, 
  • straty a odpady potravín, 
  • požiadavky na komunikáciu
 • Postup prechodu certifikácie na novú verziu
 • Neohlásené audity
 • Záverečná diskusia

K jednotlivým požiadavkám bude krátko vysvetlené, ako ich zaviesť do praxe s rešpektovaním špecifík v odbore.

Po ukončení kurzu získate certifikát.

Termín: 13.6.2024

Lektor: Alžbeta Korčeková

Forma: Prezenčná

Miesto: Bratislava, ul. Plynárenská 7/8

Cena: 250 EUR + DPH

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať