Úvodná strana / Ponuka kurzov / Společenská zodpovednost

SLUžBY

Společenská zodpovednost

ISO 37001: SYSTÉM PROTI-KORUPČNÉHO / PROTI-ÚPLATKARSKÉHO MANAŽÉRSTVA

ISO 37001: SYSTÉM PROTI-KORUPČNÉHO / PROTI-ÚPLATKARSKÉHO MANAŽÉRSTVA

Absolvovaním tohto kurzu získate prehľad čo je korupcia a úplatok, aké sú požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 37001:2016, aké sú riziká úplatkárstva v organizácií, aké sú riziká pre výkon podnikateľskej činnosti vs. legislatíva ale aj zvýšenie rizika odhalenia korupcie. 

Tento kurz má rozsah 1 deň.

Termíny kurzov:
4.11.2024 - Online

Najnovšie správy