Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

20.5.2024

ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom znalosti čo ponúka systémové manažovanie energií tak, ako to vyžaduje nová systémová norma ISO 50001: 2018 a možnosti jej uplatnenia v organizácii.

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energie.

Termín školenia 20.5.2024

Lektor: Ján Šalata

Forma: Online

Cena: 300€

Registrácia na kurz TU


 

Obsah kurzu

 • Úvod
 • Systémový prístup v norme ISO 50001: 2018 Systémy manažérstva energií
 • Štruktúra normy ISO 50001: 2018, termíny a definície z manažérstva energií
 • Požiadavky na systém manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018
 • Energetická politika, Energetické plánovanie
 • Implementácia a prevádzkovanie
 • Kontrolovanie hospodárnosti
 • Preskúmanie EnMS. manažmentom
  • Definície, rozsah a rozdelenie auditov podľa ISO 19011: 2018
  • Systém a harmonogram auditov
  • Príprava a plánovanie  a realizácia auditov
  • Dokumenty používané pri auditoch                     
  • Požiadavky na audítora
  • Správanie sa audítora, schopnosti audítora a komunikácia pri audite
  • Praktické cvičenia – prípadové štúdie
  • Záverečná diskusia