Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

IRCA kurz vedúcich audítorov pre externé audity podla ISO 9001: 2015

IRCA kurz vedúcich audítorov pre externé audity podla ISO 9001: 2015

19.3.2018

 Získajte medzinárodne uznávaný Certifikát IRCA - International Register of Certificated Auditors – najväčším svetovým orgánom pre audítorov!Viac

Systém manažérstva energií podľa  ISO 50001: 2011

Systém manažérstva energií podľa ISO 50001: 2011

13.3.2018

     

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energie.Viac

Interný audítor podľa AS 9100:2016 D

Interný audítor podľa AS 9100:2016 D

6.3.2018

Kurz je určený

Pre manažment  a všetkých pracovníkov v leteckom priemysle a vo všetkých častiach dodávateľského reťazca v leteckom priemysle, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami ISO AS9100:2016  v aktuálnej verzii D.Viac

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

6.3.2018

Cieľom kurzu poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre interné audity v súvislosti s auditovaním v špecifickej oblasti pri vývoji, výrobe, inštalácii, servisovani zdravotníckych prostriedkov. Počas kurzu  prostredníctvom modelových situácií  sa riešia prípadové štúdie založené na rizikách. Kurz  sa realizuje v zmysle požiadaviek ISO 13485: 2016 a účastníci získajú v priebehu kurzu informácie o zmenách,Viac

Kurzy a školenia na rok 2018 zverejnené, naplánujte VČAS svoje vzdelávanie

Kurzy a školenia na rok 2018 zverejnené, naplánujte VČAS svoje vzdelávanie

28.11.2017

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

30.9.2016

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2018