Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

ISO 27001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ

22.5.2024

ISO 27001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ

Po úspešnom absolvovaní kurzu budete:

  • Schopní uskutočňovať efektívne interné audity firemných systémov managementu bezpečnosti informácií a reportovať ich výsledky
  • Schopní rozhodnúť, či tento systém zodpovedá požadovaným auditovaným kritériám.

Tento kurz detailne popisuje požiadavky ISO/IEC 27001: 2022 a auditované požiadavky ISO 19011: 2018

Termín školenia 22.5.2024

Lektor: Adam Oliva

Forma: Online

Cena: 250€

Registrácia na kurz TU


 

Obsah kurzu

  • Zoznámite sa so systémom managementu bezpečnosti informácií a riadení rizík – zoznámenie s rôznymi aspektmi hodnôt informácií a riadení rizík.
  • Počas kurzu detailne zhrnieme požiadavky ISO/IEC 27001: 2022 – hlavné články a používanie prílohy A.
  • Audity – vysvetlenie auditov, ich účel a plánovanie, a spôsobov prístupu k nim, ich uskutočňovanie a reportovanieú ISO 19011: 2018
  • Praktické cvičenia na identifikáciu nezhôd a podávanie správ o nich.
  • Audítori – ich zodpovednosti, osobné schopnosti a ich výber. Systém certifikácie audítorov.
  • Hodnotenie účastníkov kurzu – výkon účastníkov je priebežne hodnotený počas teoretickej a praktickej časti.

Požiadavky na účastníkov

Tento kurz je určený pre všetky stupne riadenia. Kurz je určený nielen pre tých, ktorí budú uskutočňovať interné audity bezpečnosti informácií, ale je takisto základným kurzom pre vyšší management, manažérov bezpečnosti informácií a vedúcich pracovníkov, ktorí chcú byť súčasťou úspešného a efektívneho systému managementu bezpečnosti informácií. Ukončené stredoškolské vzdelanie. Znalosť písania reportov je žiadúca. 

Po ukončení kurzu získate Certifikát o absolvovaní kurzu.