Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / ISO 27001: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií / Termín - 25.10.2024

SLUžBY

ISO 27001: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií - 25.10.2024

* povinné políčka

Kontaktná osoba
SpoločnosťÚčastníci

Účastník č.1


Přidat účastníka

Fakturačné údaje

* Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., celé znenie obchodných podmienok nájdete tu.

Súhlasím so spracúvaním mnou uvedených osobných údajov v záväznej prihláške (meno, priezvisko, funkcia, e-mailová adresa) za účelom prihlásenia na uvedený kurz/školenie ako aj za účelom identifikácie faktúry za poskytnuté školenie/kurz prostredníctvom mena a priezviska uvedených v záväznej prihláške. Súhasím so zasielaním informácií od spoločnosti Bureau Veritas formou newslettru. Zároveň beriem na vedomie Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní a akceptujem ich týmto v plnom rozsahu, viac: http://www.bureauveritas.sk/  


Captcha

Najnovšie správy