Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SLUžBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 ISO 45001:2018 - Interný audítor

ISO 45001:2018 - Interný audítor

Absolvovaním kurzu získate pochopenie významu systematického riadenia BOZP vo všetkých odboroch činností, znalosť požiadaviek ISO 45001:2018, zručnosti pre efektívne plánovanie, uskutočňovanie interných auditov a podávanie správ. Obsahom kurzu je úvod do systémov riadenia BOZP, požiadavky normy, zručnosti audítora BOZP, rovnako ako aj praktické cvičenia. 

Tento kurz má rozsah 1 deň.

Termíny kurzov:
14.10.2024 - Online | 14.10.2024 - Prezenčne
Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Kurz je určený už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Systém manažérstva  BOZP podľa ISO 45001:2018

Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

Najnovšie správy