Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SLUžBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 ISO 45001:2018 - Interný audítor

ISO 45001:2018 - Interný audítor

Absolvovaním kurzu získate pochopenie významu systematického riadenia BOZP vo všetkých odboroch činností, znalosť požiadaviek ISO 45001:2018, zručnosti pre efektívne plánovanie, uskutočňovanie interných auditov a podávanie správ. Obsahom kurzu je úvod do systémov riadenia BOZP, požiadavky normy, zručnosti audítora BOZP, rovnako ako aj praktické cvičenia. 

Tento kurz má rozsah 2 dni.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Kurz je určený už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Systém manažérstva  BOZP podľa ISO 45001:2018

Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

Najnovšie správy