Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018

SLUžBY

Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018

Prínos kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon interných auditov systému BOZP vo svojich organizáciách tak, aby zaistili zhodu s požiadavkami  normy ISDO 45001:2018

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený ako začiatočníkom, tak aj pracovníkom so základnými  znalosťami o systéme manažérstva kvality a skúsenosťami z oblasti BOZP.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať