Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

ISO 27001: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 27001: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

Absolvovaním kurzu získate prehľad o význame riadenia informačnej bezpečnosti vo všetkých odvetviach priemyslu, základné vedomosti o informačnej bezpečnosti, predstavenie SMIB, detailný prehľad a interpretácie hlavných požiadaviek ISO IEC 27001:2022 rovnako ako aj informácie o požiadavkách na audítora, správanie sa audítora a mnoho ďalšieho. 

Tento kurz má rozsah 1 deň.

Termíny kurzov:
22.5.2024
 Interný audítor podľa ISO 13485: 2016 pre Zdravotnícke potreby

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016 pre Zdravotnícke potreby

Kurz je určený predovšetkým pre interných audítorov a vedúcich pracovníkov zodpovedných za udržovanie a zlepšovanie systému manažmentu kvality v organizácií, ktorá vyrába a dodáva na trh zdravotnícke potreby. Absolvovaním kurzu získate prehľad o špecifických požiadavkách normy ISO 13485 a ako ich prakticky auditovať v rôznych triedach zdravotníckych potrieb.

Tento kurz má rozsah pol dňa.

Termíny kurzov:
22.5.
Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Absolvovaním kurzu získate štruktúrovaný prehľad o požiadavkách normy ISO 9001, podrobné informácie o plánovaní a realizácii auditu, o efektívnom spôsobe riadenia záznamov z auditu a o následných činnostiach po audite, informácie o technike auditu a roli audítora, základy komunikácie predpokladanej pre vedenie auditu. 

Tento kurz má rozsah 1 deň.

Termíny kurzov:
30.5.2024
IMS: Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

IMS: Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate certifikát interného audítora a možnosť vykonávať audit vo vašej organizácii. Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí majú základné povedomie o systémoch riadenia a v rámci organizácie pripravujú integráciu systémov. Majú už zavedený jeden systém riadenia (napr. Q-kvalita) a ďalší chcú vytvárať už ako integrovaný (napr. E-environment, S-bezpečnosť). 

Tento kurz má rozsah 2 dni.

Termíny kurzov:
30. - 31.5.2024

Najnovšie správy