Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / IMS: Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

SLUžBY

IMS: Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

Prínos kurzu

Cieľom kurzu je vysvetliť poslucháčom možné spôsoby integrácie rôznych systémov riadenia (kvalita, životné prostredie a bezpečnosť) a ich prínos pre organizáciu.

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Pre pracovníkov organizácie, ktorí majú základné povedomie o systémoch riadenia a v rámci organizácie pripravujú integráciu systémov. Majú už zavedený jeden systém riadenia (napr. Q-kvalita) a ďalší chcú vytvárať už ako integrovaný (napr. E-environment, S-bezpečnosť). Taktiež pre organizácie, ktoré chcú už od  začiatku zavádzať integrovaný systém naraz.

Termín: 30. - 31.5.2024

Lektor: Adam Oliva

Forma školenia: Online

Cena: 300€

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

30. - 31.5.2024

Adresa: Online
Cena: 300,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať