Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / ISO 27001: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

SLUžBY

ISO 27001: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

Prínos kurzu

Po úspešnom absolvovaní kurzu budete:

Tento kurz detailne popisuje požiadavky ISO/IEC 27001: 2022 a auditované požiadavky ISO 19011: 2018

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Tento kurz je určený pre všetky stupne riadenia. Kurz je určený nielen pre tých, ktorí budú uskutočňovať interné audity bezpečnosti informácií, ale je takisto základným kurzom pre vyšší management, manažérov bezpečnosti informácií a vedúcich pracovníkov, ktorí chcú byť súčasťou úspešného a efektívneho systému managementu bezpečnosti informácií. Ukončené stredoškolské vzdelanie. Znalosť písania reportov je žiadúca. 

Po ukončení kurzu získate Certifikát o absolvovaní kurzu.

Termín: 22.5.2024
Lektor: Adam Oliva
Forma školenia: Online
Cena: 250€

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

22.5.2024

Adresa: Online
Cena: 300,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať