SLUžBY

Aktuality

FSSC v.5.1

FSSC v.5.1

24.6.2022

Aktualizovaná verzia 5.1 certifikačnej schémy FSSC 22000. Všetky audity FSSC 22000, vykonávané po 1. apríli 2021, sa budú realizovať už podľa aktualizovanej verzie certifikačnej schémy.  Viac

Manažérstvo projektu

Manažérstvo projektu

21.6.2022

Cieľom školenia je nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu a pripraviť účastníkov školenia na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra.Viac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

27.10.2021

Cieľ  inštruktáže je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

19.10.2021

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár