SLUžBY

Aktuality

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018

23.10.2018

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

18.9.2018

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@sk.bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár