SLUžBY

Aktuality

TISAX - Interní auditor

TISAX - Interní auditor

28.11.2022

Štandard pre informačnú bezpečnosť zavedený v automobilovom priemysle TISAX (TRUSTED INFORMATION EXCHANGE ASSESSMENT SECURITY).   Ako zabezpečiť, aby automobilové spoločnosti spĺňali rovnaké požiadavky na informačnú bezpečnosť.Viac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

27.10.2021

Cieľ  inštruktáže je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

19.10.2021

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


Tel.: +420 210 088 211, Mob.: +420 731 611 638 


jakub.urban@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár