SLUžBY

Aktuality

Interný audítor QMS - IRCA

Interný audítor QMS - IRCA

8.9.2020

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon interných auditov systému manažérstva kvality vo svojich organizáciách tak, aby zaistili zhodu s požiadavkami normy ISO 9001: 2015.Viac

Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

4.8.2020

  Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú efektívnym riadením rizík v organizácií vo viacerých oblastiach.Viac

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

20.7.2020

Kurz je určený : Pre všetkých existujúcich interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.  ONLINEViac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

13.5.2020

Cieľ  inštruktáže je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár