SLUžBY

Aktuality

TISAX - Interní auditor

TISAX - Interní auditor

15.11.2023

Štandard pre informačnú bezpečnosť zavedený v automobilovom priemysle TISAX (TRUSTED INFORMATION EXCHANGE ASSESSMENT SECURITY).   Ako zabezpečiť, aby automobilové spoločnosti spĺňali rovnaké požiadavky na informačnú bezpečnosť.Viac

Interný auditor systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001: 2022

Interný auditor systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001: 2022

21.9.2023

Cieľ kurzu

Kurzu je určený pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami normy  ISO 27001. Pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať interné audity v danej spoločnosti.Viac

INTERNÝ AUDÍTOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS + EMS + BOZP

INTERNÝ AUDÍTOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS + EMS + BOZP

21.6.2023

Prínos kurzu

Cieľom kurzu je vysvetliť poslucháčom možné spôsoby integrácie rôznych systémov riadenia (kvalita, životné prostredie a bezpečnosť) a ich prínos pre organizáciu.Viac

Systém proti-korupčného / proti-úplatkarského manažérstva  ISO 37001:2016

Systém proti-korupčného / proti-úplatkarského manažérstva ISO 37001:2016

5.6.2023

Kurz je určený

Pre manažment  a všetkých pracovníkov organizácie, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami normy ISO 37001:2016.Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Mob.: +421 908 726 816

Mob.: +420 731 611 638 


radoslav.tilandy@bureauveritas.com

jakub.urban@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár