SLUžBY

Aktuality

Právne predpisy upravujúce oblasť BOZP

Právne predpisy upravujúce oblasť BOZP

15.4.2020

Cieľom kurzu je prehĺbenie znalosti z vybraných legislatívnych požiadaviek pre oblasť BOZP. Poukázať na zmeny v rámci novelizácií niektorých právnych predpisov.

ONLINE školenieViac

Základné nástroje kvality

Základné nástroje kvality

2.4.2020

Cieľ kurzu Získať teoretické a praktické vedomosti   potrebné pri identifikácií, definovanie, popis, meranie a optimalizácia procesov v organizácii. Kurz je určený Pre pracovníkov, ktorí v organizácii spolupracujú pri zavádzaní a optimalizovaní implementovaného systému manažérstva kvality. ONLINE školenieViac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

23.3.2020

Cieľ  školeniia je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

Kurzy a školenia 2020

Kurzy a školenia 2020

2.12.2019

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár