SLUžBY

Aktuality

BRC Packaging I.6

BRC Packaging I.6

5.11.2019

 

BRC Global Standard Packaging & Packaging Materials poskytuje rámec na certifikáciu výrobcov obalových materiálov a pomoc výrobcom obalových materiálov v zavedení štandardov výroby a systému bezpečnosti výrobkov a riadenia kvality. Táto norma je uznávaná poprednými výrobcami hlavne z potravinárskeho a kozmetického segmentu a obchodnými sieťami ako štandard systému, ktorý by mali spĺňať výrobcovia obalov.Viac

DEŇ KVALITY

DEŇ KVALITY

24.10.2019

Vážené dámy, vážení páni,

Rezervujte si dátum na Deň Kvality s Bureau Veritas – 24.10.2019. Na seminári sa dozviete množstvo noviniek v oblasti legislatívy a energetiky, nových technológií, ďalších zaujímavostí a horúcich noviniek.Viac

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

8.10.2019

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre interné audity v súvislosti s auditovaním v špecifickej oblasti pri vývoji, výrobe, inštalácii, servisovani zdravotníckych prostriedkov. Počas kurzu  prostredníctvom modelových situácií  sa riešia prípadové štúdie založené na rizikách. Kurz  sa realizuje v zmysle požiadaviek ISO 13485: 2016 a účastníci získajú v priebehu kurzu informácie o zmenách,Viac

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO  50001:2018

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO 50001:2018

26.9.2019

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energieViac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár