SLUžBY

Aktuality

SCC podľa dokumentu A17

SCC podľa dokumentu A17

8.11.2021

SCC (Doc.017). Školenie pre riadiacich pracovníkov – AKREDITOVANÉ ŠKOLENIE. Kurz je určený pre dodávateľské a subdodávateľské spoločnosti, ktoré poskytujú technické služby v priestoroch iných subjektov (petrochemický priemysel, stavebníctvo atď.).Viac

Spoločenská zodpovednosť podnikov

Spoločenská zodpovednosť podnikov

2.11.2021

Zlepšite reputáciu spoločnosti prostredníctvom systému riadenia rizík

Spoločnosť sa globalizuje, trhy sú čoraz náročnejšie, tvrdší konkurenti a sofistikované technológie, ale skutočné uzly sa zamotajú alebo rozviazajú pri zlepšovaní ľudského dedičstva. Z nových výziev sa spoločnosti stanú inštitúciami, ktoré vytvárajú blahobyt a hrajú svoju úlohu v integrácii ekonomicko - sociálneho - environmentálneho systému, čím zlepšujú svoje vzťahy so zamestnancami, sociálnymi partnermi, miestnou komunitou, spotrebiteľmi, orgánmi verejnosti a iných zainteresovaných strán.
Reakciou na nové potreby trhu je štandard SA 8000, ktorý môže spoločnosti pomôcť pri kontrole rizikových situácií, a tiež pozitívne prispieva k hodnoteniu jej vlastného „skóre“ oproti typicky najpoužívanejším kritériám excelentnosti: čím šťastnejší pracovníci, tým spokojnejší zákazníci.
Viac

Interný audítor spoločenskej zodpovednosti podnikov

Interný audítor spoločenskej zodpovednosti podnikov

2.11.2021

SA 8000: 2014 je globálna, preukázateľná norma pre auditovanie a certifikáciu zhody s požiadavkami na spoločenskú zodpovednosť podnikov. Jedná sa o dobrovoľnú normu založenú na konvenciách ILO a ďalších konvenciách o ľudských právach s cieľom globálne zlepšiť pracovné podmienky vo všetkých priemyslových odvetviach.Viac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

12.3.2021

Cieľ  inštruktáže je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár