SLUžBY

Aktuality

Interný audítor QMS - IRCA

Interný audítor QMS - IRCA

8.9.2020

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon interných auditov systému manažérstva kvality vo svojich organizáciách tak, aby zaistili zhodu s požiadavkami normy ISO 9001: 2015.Viac

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

4.9.2020

Kurz je určený : Pre všetkých existujúcich interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.Viac

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis

25.8.2020

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti o význame „koreňovej príčiny“. Spoznať systém analýzy koreňovej príčiny ako nástroja, ktorý je nápomocný popísať jednotlivé   kroky, požívané na identifikáciu príčiny problémov / čo sa stalo, ako sa to stalo, pochopiť, prečo sa to stalo/ a zároveň umožniť spoločnostiam vytvárať konkrétne opatrenia na zabránenie opakovaniu incidentovViac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

13.5.2020

Cieľ  inštruktáže je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár