SLUžBY

Aktuality

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

28.7.2021

Kurz je určený

Kurz je určený ako začiatočníkom tak aj pracovníkom so základnými znalosťami o systéme manažérstva kvality a validácie procesov v rámci plnenia ISO 13485: 2016.Viac

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

28.7.2021

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre interné audity v súvislosti s auditovaním v špecifickej oblasti pri vývoji, výrobe, inštalácii, servisovani zdravotníckych prostriedkov. Počas kurzu  prostredníctvom modelových situácií  sa riešia prípadové štúdie založené na rizikách.

Kurz  sa realizuje v zmysle požiadaviek ISO 13485: 2016.

Pre viac informácií o kurze a pre prihlásenie, stačí kliknúť TU.Viac

IRCA kurz EMS podľa 14001: 2015

IRCA kurz EMS podľa 14001: 2015

23.6.2021

Cieľom IRCA kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon auditov systému environmentálneho manažérstva vo svojich organizáciách ako aj v externých organizáciách  podľa ISO 14001: 2015.

Pre viac informácií o kurze a pre prihlásenie, stačí kliknúť TU.Viac

SCC podľa dokumentu A16

SCC podľa dokumentu A16

17.6.2021

SCC/BES-Base Elements of Safety (Doc.016). Školenie pre operatívnych pracovníkov – neakreditované školenie. Kurz je určený pre dodávateľské a subdodávateľské spoločnosti, ktoré poskytujú technické služby v priestoroch iných subjektov (petrochemický priemysel, stavebníctvo atď.).Viac

Z kurzov odporúčame

Kontakt

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

Školenia
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava


+421 908 794 550 +421 2 5341 4165


anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom  kontaktného formulára.

Kontaktný formulár