Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

Cieľom kurzu je poskytnutie informácií a všeobecný návod na manažérstvo rizik.

Termíny kurzov:
26.10.
Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
4.11.
Požiadavky normy ISO 14971:2019

Požiadavky normy ISO 14971:2019

Termíny kurzov:
12.11.
Základné nástroje kvality

Základné nástroje kvality

Termíny kurzov:
15.11.
1 2 3 4

Najnovšie správy