Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Q15 - Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

Q15 - Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

Termíny kurzov:
25.-27.2. | 15.-17.4. | 17.-19.6.
Q8 - manažér metrológie

Q8 - manažér metrológie

Termíny kurzov:
3.3. | 2.11.
Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
10.-11.3. | 12.-13.5.
Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
10.-12.3. | 12.-14.5. | 24.-26.6.
Q13 - Požiadavky  ISO/TS 22163:2017

Q13 - Požiadavky ISO/TS 22163:2017

Termíny kurzov:
13.3. | 28.9.
1 2 3 4

Najnovšie správy