Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Termíny kurzov:
17.5. | 26.7. | 18.10.
Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

Cieľom kurzu je poskytnutie informácií a všeobecný návod na manažérstvo rizik.

Termíny kurzov:
20.5. | 26.10.
Základné nástroje kvality

Základné nástroje kvality

Termíny kurzov:
2.6. | 15.11.
1 2 3 4

Najnovšie správy