Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q8 - manažér metrológie

Q8 - manažér metrológie

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2022

Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2022

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q10 - Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001: 2022

Q10 - Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001: 2022

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
1 2 3 4

Najnovšie správy