Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Dodávateľské audity /Audity druhou stranou/

Dodávateľské audity /Audity druhou stranou/

Ciele kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom  praktické zručnosti pre výkon auditov 2 strany  - zákaznícke audity.

Termíny kurzov:
27.1.
Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
28.1. | 17.6. | 4.11.
1 2 3 4

Najnovšie správy