Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3
Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Termíny kurzov:
30.1. | 6.5. | 14.7.
Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Q2 - Manažér kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
4.-5.2. | 10.-11.3. | 12.-13.5.
Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Termíny kurzov:
4.-6.2. | 10.-12.3. | 12.-14.5.
Q15 - Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

Q15 - Interný audítor integrovaného systému QMS + EMS + BOZP

Termíny kurzov:
25.-27.2. | 15.-17.4. | 17.-19.6.
1 2 3

Najnovšie správy