Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie

SLUžBY

Životné prostredie

ISO 14001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

ISO 14001: INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Absolvovaním kurzu získate znalosti požiadaviek normy ISO 14001, pochopíte zmysel dokumentovaných systémov managementu životného prostredia, získate osvedčenie manažéra EMS. 

Tento kurz má rozsah 1 deň.

Termíny kurzov:
4.10.2024 - Online | 4.10.2024 - Prezenčne
ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

ISO 50001:2018 INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ENERGIÍ

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energie.

Tento kurz má rozsah 1 deň.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

Najnovšie správy