Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie

SLUžBY

Životné prostredie

1 2
Interný audítor systému manažérstva energií  podľa ISO 50001: 2018

Interný audítor systému manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom  znalosti čo ponúka systémové manažovanie energií tak, ako to vyžaduje nová systémová norma ISO 50001: 2018 a možnosti jej uplatnenia v organizácii.

Termíny kurzov:
23.9.
E 5 - Legislatívne požiadavky pre manažérov a interných audítorov (EMS)

E 5 - Legislatívne požiadavky pre manažérov a interných audítorov (EMS)

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
1 2

Najnovšie správy