Úvodná strana / Lektori

SLUžBY

Lektori

Ing. Andrea Hrnčiarová


Je našou vedúcou audítorkou pre QMS, HACCP, GMP+B3 & B4, ISO 22000, BRC packaging, FSSC 22000, RSPO. Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Agronomická fakulta, odbor Výživa ľudí. V roku 2002 absolvovala jeden semester na University of Minnesota v USA. Jej pracovné skúsenosti sa začali v zahraničí v USA. V roku 2003 začala pracovať v mliekarni FRIESLAND SLOVAKIA, a. s. ako plánovačka a majsterka výroby.

Ďalšou jej pracovnou skúsenosťou bola spoločnosť Pekáreň Petržalka, a. s. Bratislava na pozícii manažéra kvality. Zodpovedala za hygienu, dodržiavanie a aktualizáciu legislatívnych požiadaviek v oblasti potravinárstva, za implementáciu GMP, HACCP, BRC. Od roku 2007 pracuje v certifikačnej spoločnosti ako vedúca audítorka a lektorka v oblasti potravinárstva, vrátane bezpečnosti potravinárskych obalov a certifikácie udržateľnosti. Jej profesionálny prístup, odborné znalosti a skúsenosti z domova i zo zahraničia sú veľkým prínosom pre účastníkov školení, ktorí ocenia informovanosť o najnovších trendoch v oblasti potravinárstva a ochotu poskytnúť radu pri hľadaní najlepších riešení pri uplatňovaní potravinárskych a poľnohospodárskych štandardov v rámci celého potravinárskeho reťazca.

Ing. Ján Dolog

Vedúci audítor na QMS, EMS, vedúci lektor IRCA QMS-International Register of Certificated Auditors, ktorý je najväčším svetovým školiacim a certifikačným orgánom pre audítorov. Zároveň lektor na QMS, EMS, SM BOZP, IATF, VDA, TQM modely (EFQM, CAF), 6sigma, Kaizen, nástroje a metódy systémov manažérstva (vrátane štatistických metód), projektové manažérstvo, manažérstvo konfigurácie, manažérstvo rizika, dodávateľské audity a iné. Problematikou manažérskych systémov sa zaoberá od roku 1991. Má bohaté skúsenosti s budovaním týchto systémov, ktoré aj publikuje. Jeho práca je precízna a spätná väzba našich klenov na výkon školení pochvalná. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na VŠT strojnícka fakulta v Košiciach, dlhšie obdobie pracoval v ZTS VVÚ Košice – na rezortnej skúšobni RS 1406 a na ZTS VVÚ Košice ako vedúci odboru riadenia a kontroly akosti. Od roku 1994 pracuje ako poradca, školiteľ, konzultant a lektor pre systémy QMS (9001, 13485, AQAP, AS 9100, IATF 16949), EMS a SM BOZP

 

Ing. Adriana Strhárová


Vedúca audítorka na QMS, EMS a SM BOZP.  Je našou lektorkou aj na „Právne a iné požiadavky v  oblasti ŽP, Facility  management a SA 8000“. Má dlhoročné skúsenosti s budovaním manažérskych systémov. V oblasti IMS vykonáva podstatnú časť školení. Je absolventkou STU v Bratislave na Chemicko-technologickej fakulte so zameraním na spracovanie textilu, kože, gumy a plastov. Jej prvé pracovné skúsenosti sa začali v Štátnom výskumnom ústave techniky, neskôr vo Výskumnom ústave technológie nití ako výskumný pracovník v oblasti výskumu, spracovania, farbenia a výroby textilných  strojov. V rokoch 1985 – 1993  pracovala na pozícií vedúcej oddelenia kontroly kvality so zodpovednosťou za testovacie oddelenie, oddelenie technickej kontroly a zodpovednosťou za kvalitu hotových výrobkov. Od roku 1992 je našou vedúcou audítorkou a lektorkou na systémy manažérstva kvality, environmentu, BOZP a ďalších. Účastníci veľmi oceňujú jej prístup na školeniach. Jej poradenská činnosť je veľkým prínosom či už pri budovaní alebo udržiavaní manažérskych činností a výkone školení. Táto kombinácia predstavuje spojenie výbornej znalosti požiadaviek noriem a ich uplatňovanie v konkrétnych spoločnostiach

  Dušan Vyskočáni          

Vedúci audítor na QMS, EMS a SM BOZP, vedúci lektor IRCA QMS-International Register of Certificated Auditors, ktorý je najväčším svetovým školiacim a certifikačným orgánom pre audítorov. Dušan Vyskočáni má ukončené stredné odborné vzdelanie v oblasti textilno – papierenského priemyslu. Svoju pracovnú kariéru začínal v pozíciách majstra, následne vedúceho výrobných stredísk, kde nadobúdal manažérske skúsenosti. Ďalším pracovným miestom bola práca v inšpekčnom orgáne (INSPEKTA), kde pracoval ako inšpektor kvality v oblastiach spotrebného, strojárenského a potravinárskeho priemyslu. Následne po vydaní noriem radu ISO 9000 – od roku 1988, začal svoje manažérske a kvalitatívne skúsenosti uplatňovať v oblasti školení, konzultácií a certifikácií pre manažérstvo kvality. Pôsobil ako lektor, audítor a konzultant pri implementácii systémov v rôznych komoditách. Vyškolil niekoľko stoviek manažérov a audítorov kvality a úspešne pripravil viac ako niekoľko desiatok spoločností k úspešnej certifikácii. Pracoval ako dodávateľ pre spoločnosť LRQA a od roku 1999 je zamestnancom spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. . Svoju odbornosť si zvyšuje trvalým procesom externého a interného vzdelávania. V  spoločnosti začínal ako jeden z prvých vedúcich audítorov na QMS a postupne si zvyšoval kvalifikáciu v manažérskych systémoch EMS, SM BOZP a v potravinárskom sektore. Jeho cieľom v práci je hľadať pravdu na základe objektívnych dôkazov.

 

 Ing. Ján Šalata


Audítor na QMS, EMS a SM BOZP a zároveň lektor na QMS, EMS, OHSAS, SSZ a iné.  Problematikou manažérskych systémov sa zaoberá od roku 1999. Má bohaté skúsenosti, a to v rozsiahlom portfóliu jednotlivých odvetví, ako v komerčnej, tak aj v štátnej sfére s budovaním a vykonávaním auditov týchto systémov, ktoré aj spravuje a zlepšuje. Jeho práca je detailná s prínosom pridanej hodnoty pre našich zákazníkov, s veľmi dobrou spätnou väzbou. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde sa ako jeden prvých študentov v rámci projektov fakulty zúčastnil školení a praktických cvičení v oblasti kvality, ŽP, BOZP v zmysle ISO noriem a požiadaviek EÚ. Od roku 2000 pracuje ako poradca, školiteľ, konzultant, audítor a lektor pre systémy QMS, EMS, BOZP, SSZ a iné projekty v oblasti ŽP, BOZP a kvality.

Najnovšie správy