Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SLUžBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1 2
SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
Momentálne neplánujeme žiadny termín.
Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
Momentálne neplánujeme žiadny termín.
Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.

Termíny kurzov:
Momentálne neplánujeme žiadny termín.
SLTC - Legislatíva pre manažérov a interných audítorov systému (BOZP)

SLTC - Legislatíva pre manažérov a interných audítorov systému (BOZP)

Termíny kurzov:
Momentálne neplánujeme žiadny termín.
RATC - Identifikácie nebezpečia a hodnotenia rizík BOZP

RATC - Identifikácie nebezpečia a hodnotenia rizík BOZP

Termíny kurzov:
Momentálne neplánujeme žiadny termín.
1 2

Najnovšie správy