Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SLUžBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1 2
Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.

Termíny kurzov:
17.4. | 16.6. | 7.9.
Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
12.-14.5. | 14.-16.7.
SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
4.8.
1 2

Najnovšie správy