Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SLUžBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1 2
Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.

Termíny kurzov:
29.11.
Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
10.-12.12.
SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
PLTC - Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom

PLTC - Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
SCCB - SCC/BES - Bezpečnosť prevádzky - základné pravidlá bezpečnosti

SCCB - SCC/BES - Bezpečnosť prevádzky - základné pravidlá bezpečnosti

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
1 2

Najnovšie správy