Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SLUžBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1 2
Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
26.-27.9.
SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
SLTC - Legislatíva pre manažérov a interných audítorov systému (BOZP)

SLTC - Legislatíva pre manažérov a interných audítorov systému (BOZP)

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
1 2

Najnovšie správy