Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SLUžBY

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1 2
Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Preškolenie interných audítorov SM BOZP

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.

Termíny kurzov:
17.4. | 11.6.
Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
21.5. | 16.7. | 17.9.
S 1 - Systém manažérstva  BOZP podľa ISO 45001:2018

S 1 - Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
21.5. | 16.7. | 17.9.
SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

Termíny kurzov:
21.8.
1 2

Najnovšie správy