Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / ISO 45001:2018 - Interný audítor

SLUžBY

ISO 45001:2018 - Interný audítor

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate:

Obsah kurzu

Kurz je ukončený testom, ktorý by mal preukázať schopnosti orientácie účastníkov v problematike normy ISO 45001:2018

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydané účastníkom, ktorí splnia kritéria hodnotenia.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pracovníkom, ktorí potrebujú získať kvalifikáciu pre uskutočňovanie interných auditov BOZP.

Špeciálne zručnosti ani znalosti nie sú požadované. Kvalifikácia interného audítora QMS alebo EMS je výhodou.

 

Termín: Termín pripravujeme a zverejníme v blízkej dobe. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. 

Miesto: Bratislava, ul. Plynárenská 7/8

Lektor: Adam Oliva

Cena kurzu: 300 EUR + DPH

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať