Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

DEŇ KVALITY

DEŇ KVALITY

18.10.2018

         

Vážené dámy, vážení páni,

Príďte s nami osláviť 190 výročie založenia našej spoločnosti Bureau Veritas. Rezervujte si dátum na Deň Kvality s Bureau Veritas - 18. a 19. 10. 2018. Na seminári sa dozviete množstvo noviniek v oblasti legislatívy, implementácii GDPR, nových technológií, ďalších zaujímavostí a horúcich noviniek.Viac

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018

19.9.2018

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.Viac

Ručenie za výrobok

Ručenie za výrobok

10.9.2018

 

Kurz je určený pre pracovníkov, špecialistov, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom, spôsobenú vadným produktom a o  možnostiach, ako ich eliminovať.Viac

Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

31.7.2018

  Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú efektívnym riadením rizík v organizácií vo viacerých oblastiach.Viac

Kurzy a školenia na rok 2018 zverejnené, naplánujte VČAS svoje vzdelávanie

Kurzy a školenia na rok 2018 zverejnené, naplánujte VČAS svoje vzdelávanie

28.11.2017

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

30.9.2016

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2018