Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015

Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015

4.2.2019

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon interných auditov systému manažérstva kvality vo svojich organizáciách tak, aby zaistili zhodu s požiadavkami normy ISO 9001: 2015. Kurz bude prebiehať v Košiciach.

 Viac

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

31.1.2019

Kurz je určený : Pre všetkých existujúcich interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.Viac

Kurzy a školenia 2019

Kurzy a školenia 2019

22.11.2018

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

18.9.2018

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2019