Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

BRC Packaging I.6

BRC Packaging I.6

5.11.2019

 

BRC Global Standard Packaging & Packaging Materials poskytuje rámec na certifikáciu výrobcov obalových materiálov a pomoc výrobcom obalových materiálov v zavedení štandardov výroby a systému bezpečnosti výrobkov a riadenia kvality. Táto norma je uznávaná poprednými výrobcami hlavne z potravinárskeho a kozmetického segmentu a obchodnými sieťami ako štandard systému, ktorý by mali spĺňať výrobcovia obalov.Viac

DEŇ KVALITY

DEŇ KVALITY

24.10.2019

Vážené dámy, vážení páni,

Rezervujte si dátum na Deň Kvality s Bureau Veritas – 24.10.2019. Na seminári sa dozviete množstvo noviniek v oblasti legislatívy a energetiky, nových technológií, ďalších zaujímavostí a horúcich noviniek.Viac

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

8.10.2019

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre interné audity v súvislosti s auditovaním v špecifickej oblasti pri vývoji, výrobe, inštalácii, servisovani zdravotníckych prostriedkov. Počas kurzu  prostredníctvom modelových situácií  sa riešia prípadové štúdie založené na rizikách. Kurz  sa realizuje v zmysle požiadaviek ISO 13485: 2016 a účastníci získajú v priebehu kurzu informácie o zmenách,Viac

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO  50001:2018

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO 50001:2018

26.9.2019

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energieViac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

7.1.2019

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

Kurzy a školenia 2019

Kurzy a školenia 2019

3.1.2019

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2019