Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

Právne predpisy upravujúce oblasť BOZP

Právne predpisy upravujúce oblasť BOZP

15.4.2020

Cieľom kurzu je prehĺbenie znalosti z vybraných legislatívnych požiadaviek pre oblasť BOZP. Poukázať na zmeny v rámci novelizácií niektorých právnych predpisov.

ONLINE školenieViac

Základné nástroje kvality

Základné nástroje kvality

2.4.2020

Cieľ kurzu Získať teoretické a praktické vedomosti   potrebné pri identifikácií, definovanie, popis, meranie a optimalizácia procesov v organizácii. Kurz je určený Pre pracovníkov, ktorí v organizácii spolupracujú pri zavádzaní a optimalizovaní implementovaného systému manažérstva kvality. ONLINE školenieViac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

23.3.2020

Cieľ  školeniia je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

Kurzy a školenia 2020

Kurzy a školenia 2020

2.12.2019

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

7.1.2019

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020