Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

Interný audítor QMS - IRCA

Interný audítor QMS - IRCA

8.9.2020

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon interných auditov systému manažérstva kvality vo svojich organizáciách tak, aby zaistili zhodu s požiadavkami normy ISO 9001: 2015.Viac

Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

4.8.2020

  Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú efektívnym riadením rizík v organizácií vo viacerých oblastiach.Viac

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 19011:2018

20.7.2020

Kurz je určený : Pre všetkých existujúcich interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.  ONLINEViac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

13.5.2020

Cieľ  inštruktáže je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

Kurzy a školenia 2020

Kurzy a školenia 2020

3.2.2020

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018

17.6.2019

Kurz je určený  už pre vyškolených interných audítorov SM BOZP podľa OHSAS 18001.Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

7.1.2019

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020