Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

TISAX - Interní auditor

TISAX - Interní auditor

19.6.2023

Štandard pre informačnú bezpečnosť zavedený v automobilovom priemysle TISAX (TRUSTED INFORMATION EXCHANGE ASSESSMENT SECURITY).   Ako zabezpečiť, aby automobilové spoločnosti spĺňali rovnaké požiadavky na informačnú bezpečnosť.Viac

Systém proti-korupčného / proti-úplatkarského manažérstva  ISO 37001:2016

Systém proti-korupčného / proti-úplatkarského manažérstva ISO 37001:2016

5.6.2023

Kurz je určený

Pre manažment  a všetkých pracovníkov organizácie, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami normy ISO 37001:2016.Viac

Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015

Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015

29.5.2023

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon interných auditov systému manažérstva kvality vo svojich organizáciách tak, aby zaistili zhodu s požiadavkami normy ISO 9001: 2015. 

Termín školenia 29.-30.5.Viac

FSSC v.5.1

FSSC v.5.1

11.4.2023

Aktualizovaná verzia 5.1 certifikačnej schémy FSSC 22000. Všetky audity FSSC 22000, vykonávané po 1. apríli 2021, sa budú realizovať už podľa aktualizovanej verzie certifikačnej schémy.  Viac

Interný auditor systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001: 2022

Interný auditor systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001: 2022

27.2.2023

Cieľ kurzu

Kurzu je určený pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami normy  ISO 27001. Pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať interné audity v danej spoločnosti.Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

19.10.2021

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021