Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

IFS ver. 7

29.11.2021

IFS ver. 7

 

 

 

Program:

Úvod do problematiky bezpečnosti potravín

 Predmet a rozsah normy

Prehľad požiadaviek verzie  7  

Riadenie bezpečnosti potravín, riadenie zdrojov, riadenie prevádzky, systém hodnotenia

Diskusia, prípadové štúdie, aplikovateľnosť prvkov v rôznych odboroch potravinárskej výroby.
Priebeh certifikačných auditov / hodnotenie. Postupy certifikácie

Vzťah medzi systémami manažérstva, dokumentáciou, rozdiely iných noriem

Záverečná diskusia

 Termín: 29.11.2021

Online prostredníctvom MS Teams

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021