Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Interný audítor QMS - IRCA

3.9.2019

Interný audítor QMS - IRCA

 

 

 

 

 

Program: 

Celkový prehľad noriem v oblasti systémov manažérstva kvality

Štruktúra vyššej úrovne (HLS) – oboznámenie s jej zámerom, aplikáciou v normách

Požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 9001: 2015

Procesný spôsob dokumentácie systému manažérstva kvality v organizácii

Test znalostí požiadaviek normy ISO 9001: 2015

Základné princípy auditovania podľa ISO 19011:2018

Prístup založený na riziku auditovania

Riadenie programu auditu vrátane rizika programu auditu, plánovanie auditu, výkon auditu

Rozšírenie všeobecných požiadaviek na kompetentnosť audítorov;

Riešenie prípadových štúdii – výkon auditov, kontrolné záznamy, hodnotenie zistení, podávanie správ o audite...

Záverečná diskusia

Miesto: BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol.s r.o.

Cena IRCA kurzu 330 EUR + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020