Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015

29.5.2023

Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015

Program:

 • prehľad noriem v oblasti systémov manažérstva kvality
 • štruktúra vyššej úrovne (HLS) – oboznámenie s jej zámerom, aplikáciou v normách
 • požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 9001: 2015
 • procesný spôsob dokumentácie systému manažérstva kvality v organizácii
 • test znalostí požiadaviek normy ISO 9001: 2015
 • definície, rozsah a rozdelenie auditov podľa ISO 19011: 2018
 • systém a harmonogram auditov
 • príprava a plánovanie auditu
 • realizácia auditu
 • dokumenty používané pri auditoch
 • požiadavky na audítora
 • správanie sa audítora
 • schopnosti dobrého audítora a komunikácia pri audite
 • praktické cvičenia na vykonávanie interných auditov
 • certifikácia organizácie, akreditačné systémy
 • záverečná diskusia

Miesto: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Termín: 29. - 30. 05. 2023