Úvodná strana / Aktuality / Interný audítor spoločenskej zodpovednosti podnikov

SLUžBY

Interný audítor spoločenskej zodpovednosti podnikov

2.11.2021

Interný audítor spoločenskej zodpovednosti podnikov

 

 

 

 

Program:

  • Dôvod vzniku SA 8000.
  • Prínosy SA 8000.
  • Požiadavky normy SA 8000:2014.
  • Rámcová smernica SA 8000.
  • Výklad požiadaviek normy.
  • Príklady na implementáciu požiadaviek normy.
  • Informácie na pozadí požiadaviek.
  • Vzorové katalógy otázok.
  • Typické objektívne dôkazy o správnej implementácii.
  • Príklady závažných a menej významných nezhôd.
  • Cvičenia na väzbu medzi požiadavkami SA 8000 a zákonnými predpismi SR (Zákonník práce).
  • Príprava auditu SA 8000.
  • Uskutočňovanie auditu SA 8000.
  • Následné činnosti po auditu.
  • Definície, rozsah a rozdelenie auditov podľa ISO 19011:2018
  • Prípadové štúdie a cvičenia – interpretačné zručnosti

 

 

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov podniku vrátane vrcholového vedenia, ktorí sa chcú podieľať na splnení globálnych požiadaviek na spoločenskú zodpovednosť a prípravu na certifikáciu podľa normy SA 8000: 2014.

Kurz je rovnako vhodný ako základné školenie pre interných audítorov, ktorí budú overovať správnu implementáciu požiadaviek na konkrétne podmienky v podniku.

Špeciálne zručnosti ani znalosti nie sú požadované.

 Termín ONLINE kurzu: 2.-3.11.2021

cena kurz: 260€ + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021