Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

IRCA kurz vedúcich audítorov pre externé audity podla ISO 9001: 2015

13.6.2022

IRCA kurz vedúcich audítorov pre externé audity podla ISO 9001: 2015

 

 

 

 

Prínos kurzu:

Kurz je zameraný na poskytnutie potrebných vedomostí QMS a procesu auditu, potrebného pre vykonávanie interných a externých audítorov QMS a je nutným predpokladom pre akreditované členstvo v IRCA.

Cieľom kurzu je, aby ste porozumeli

 • jednotlivým prvkom manažmentu kvality podľa normy ISO 9001 a požiadavkám na jej zavedenie,
 • metodike uskutočňovania auditov,
 • procesu auditovania. Súčasťou kurzu je takisto
 • riešenie prípadových štúdií,
 • písomný test na preskúmanie vedomostí účastníkov,
 • po úspešnom absolvovaní skúšky získate medzinárodne uznávaný certifikát IRCA priamo z Londýna.

Obsah kurzu:

 • Úvod do manažmentu kvality.
 • Kompletný prehľad normy ISO 9001: 2015
 • Akreditáciu.
 • Riadenie auditu.
 • Záznamy o nezhodách a nápravné činnosti.
 • Prístup k auditu, auditovaniu.
 • Podávanie správ.
 • Certifikácia audítorov.
 • Pravidlá skúšky, vzorový test.
 • Zoznam užitočných webových stránok, odkazy na doplňujúcu literatúru.
 • Certifikačný leták IRCA pre audítorov.

Požiadavky na účastníka:

Ukončené stredoškolské vzdelania. Skúsenosť v písaní správ a predošlá znalosť požiadaviek ISO 9001: 2015 je výhodou.

Termín: 13.-17.06.2022

Cena 1 200,00 EUR + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021