Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Kurzy a školenia 2021

3.12.2020

Kurzy a školenia 2021

Vážení obchodí partneri, milí zákazníci,

V prvom rade nám dovoľte, aby sme Vám poďakovali za prejavenú dôveru pri využívaní služieb spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., ktorá pôsobí  celosvetovo 193 rokov.

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov. Aj preto naša divízia školení sa snaží poskytovať komplexné vzdelávacie programy, ktoré sa zakladajú na dlhoročných skúsenostiach z praxe ale aj neustáleho zvyšovania kvalifikácie  našich lektorov v rámci skupiny Bureau Veritas.

S neustále meniacim sa podnikateľským prostredím a podmienkami trhu sa snažíme držať krok v oblasti vzdelávania zabezpečením kurzov nových štandardov a noriem, prípadne s ich následnou revíziou a aktualizáciou. Veríme, že Vás naša ponuka kurzov na rok 2020 zaujme a aj naše kurzy prispejú k lepšiemu poznaniu manažérskych systémov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Termíny kurzov 2021 nájdete tu (PDF soubor).
  

Mgr. Anna Kováčová 
Training Manager, Lead Auditor

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 
Plynárenská 7/B, SVK-821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5341 4165, Mob.: +421 908 794 550
anna.kovacova@bureauveritas.com

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021