Úvodná strana / Aktuality / Manažérstvo rizík

SLUžBY

Manažérstvo rizík

4.8.2020

Manažérstvo rizík
 
 
 
 
 
 
 
Program:
 • Zoznámenie sa s pojmami risk manažmentu, definíciami rizík podľa noriem  ISO 31000:  , ON 49001:2014 a ďalšími vybranými
 • Stručný úvod do problematiky manažérstva rizík a vysvetlenie základných princípov
 • Možné prístupy k manažérstvu rizík, prínosy a obmedzenia každého z nich
 • Štruktúrovaný prístup k manažérstvu rizík z hľadiska politiky, procesov a organizačnej štruktúry
 • Kľúčové prvky manažérstva rizík:
 • Iniciácia, stanovenie kontextu
 • Posudzovanie rizík (identifikácia, analýza a ich hodnotenie)
 • Riadenie rizík (plánovanie opatrení, prijímanie rozhodnutí a realizácia opatrení)
 • Komunikácia a spätná väzba
 • Výklad princípov a ukážky metodík kvalitatívnej, a kvantitatívnej analýzy rizík.
 • Diskusia a vysvetlenie otázok vzťahu k existujúcim manažérskym subsystémom a praktickej stránke riadenia rizík, väzba medzi registrami rizík a organizáciou riadenia rizík, zvyškové riziká a efektívnosť riadenia rizík
 • Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia, hlásenia, zvyšovanie hrozieb a efektívnosť riadenia
 • Súčasťou kurzu je riešenie praktických príkladov na konkrétnych modelových situáciách
 • Záverečná diskusia

 

Termín kurzu 04.08.2020

Cena kurzu: 135 € + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020