Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

12.3.2021

Metodická inštruktáž pre krízové situácieObsah:

 

  • Úvod do problematiky
  • Povinnosti právnických a fyzických osôb podnikateľov vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek pre oblasť civilnej ochrany a jednotlivých nariadení krízového štábu SR počas krízovej situácie a krízového stavu. 
  • Metodické usmernenie, ako postupovať, na čo sa pripraviť pre ďalšie etapy v závislosti od špecifík danej organizácie a po posúdení rizík zameraných na oblasť ,, BIOHAZARD" 
  •  Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia,  zvyšovanie hrozieb a efektívnosť riadenia
  • Záverečná diskusia - zameraná na aktuálnu situáciu COVID 19 a aplikácia opatrení  v konkrétnych podmienkach organizácie

Usmernenie:

  1. Tento druh inštruktáže  by bolo potrebné zrealizovať v podmienkach organizácie s úzkym okruhom zainteresovaných ľudí za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení.
  1. Ďalším krokom je monitoring stavu prijatých operatívnych preventívnych a nápravných opatrení.

Termín a cena inštruktáže  individuálne na základe dohody

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021