Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Právne predpisy upravujúce oblasť BOZP

15.4.2020

Právne predpisy upravujúce oblasť BOZP

 

 

 

 

 

Obsah:

 • Legislatíva SR
 • Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov
 • Iné vybrané právne predpisy
 • Legislatíva EÚ
 • Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vybrané predpisy upravujúce oblasť dopravy a sociálnej legislatívy v doprave
 • Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov
 • Novelizácia právnych predpisov
 • Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolnej činnosti v oblasti BOZP a možné oblasti pre zameranie sa audítora v rámci auditu podľa ISO 45001
 • Záverečná diskusia

 Miesto konania kurzu:      

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. ul. Plynárenská 7/B, Bratislava,  2 poschodie 

Trvanie: 1 deň

Cena:  135,00 EUR + 20% DPH.

                                         

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020