Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018

17.6.2019

Preškolenie interných audítorov SM BOZP podľa normy ISO 45001:2018


Obsah:

 

  • Úvod so systému manažérstva BOZP
  • Štruktúra vyššej úrovne (HLS) – oboznámenie s jej zámerom, aplikáciou v normách
  • Požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 45001: 2018 – hlavné zmeny a rozdiely oproti OHSAS 18001
  • Procesný spôsob dokumentácie systému manažérstva BOZP  v organizácii
  • Rozsah dokumentácie systému manažérstva SM BOZP v organizácii
  • Význam riadenia dokumentácie z pohľadu HLS
  • Záverečná diskusia

Miesto: BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., ul. Plynárenská 7/B, Bratislava.

Cena: 105,00 EUR + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020