Úvodná strana / Aktuality

SLUžBY

Aktuality

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

28.7.2021

Kurz je určený

Kurz je určený ako začiatočníkom tak aj pracovníkom so základnými znalosťami o systéme manažérstva kvality a validácie procesov v rámci plnenia ISO 13485: 2016.Viac

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

28.7.2021

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre interné audity v súvislosti s auditovaním v špecifickej oblasti pri vývoji, výrobe, inštalácii, servisovani zdravotníckych prostriedkov. Počas kurzu  prostredníctvom modelových situácií  sa riešia prípadové štúdie založené na rizikách.

Kurz  sa realizuje v zmysle požiadaviek ISO 13485: 2016.

Pre viac informácií o kurze a pre prihlásenie, stačí kliknúť TU.Viac

IRCA kurz EMS podľa 14001: 2015

IRCA kurz EMS podľa 14001: 2015

23.6.2021

Cieľom IRCA kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinný výkon auditov systému environmentálneho manažérstva vo svojich organizáciách ako aj v externých organizáciách  podľa ISO 14001: 2015.

Pre viac informácií o kurze a pre prihlásenie, stačí kliknúť TU.Viac

SCC podľa dokumentu A16

SCC podľa dokumentu A16

17.6.2021

SCC/BES-Base Elements of Safety (Doc.016). Školenie pre operatívnych pracovníkov – neakreditované školenie. Kurz je určený pre dodávateľské a subdodávateľské spoločnosti, ktoré poskytujú technické služby v priestoroch iných subjektov (petrochemický priemysel, stavebníctvo atď.).Viac

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

12.3.2021

Cieľ  inštruktáže je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  Viac

Kurzy a školenia 2021

Kurzy a školenia 2021

3.12.2020

Vzdelávanie a sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov je jedným z najefektívnejších investícií firemných zdrojov...Viac

LEGISLATÍVNA   HLIADKA

LEGISLATÍVNA HLIADKA

2.11.2020

Cieľom tejto služby Bureau Veritas je poskytnúť Vám, naším  zákazníkom včasné a správne informácie o zmenách právnych predpisoch v oblasti Kvality, Životného prostredia, Hospodárenia s energiou, Bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, ktoré sú použiteľné na Vaše procesy, vykonávané činnosti, vyrábané produkty a poskytované služby. Legislatívna hliadka sleduje: zákony, nariadenia vlády a vykonávajúce vyhlášky vychádzajúce v Zbierke zákonov SR.Viac

RSS

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021