Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

SCC podľa dokumentu A16

17.6.2021

SCC podľa dokumentu A16

 

 

 

 

 

 

Program:

CCS – hodnotenie systému riadenia bezpečnosti

Manažérske činnosti – profesionálne riadenie bezpečnosti  a silné vedomie bezpečnosti/ kompletnosť organizácie , kvalifikovaný personál

Manažérske činnosti -  ochrana bezpečnosti v práci , znižovanie pracovnej úrazovosti

Metódy bezpečných pracovných postupov a bezpečnostných postupov

Základná analýzy rizík, kontrolných opatrení

Havarijné plány firiem

Spracovanie podkladov a ich následné vyhodnotenie

Vypracovanie testov

Platnosť certifikátu je na  10 rokov. Certifikát SCC zaisťuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom a s profesionálnym riadením bezpečnosti. 

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021