Úvodná strana / Aktuality / Spoločenská zodpovednosť podnikov

SLUžBY

Spoločenská zodpovednosť podnikov

2.11.2021

Spoločenská zodpovednosť podnikov

 

 

 

 

 

Program:

 • Dôvod vzniku SA 8000.
 • Prínosy SA 8000.
 • Požiadavky normy SA 8000:2014.
 • Rámcová smernica SA 8000.
 • Výklad požiadaviek normy.
 • Príklady na implementáciu požiadaviek normy.
 • Informácie na pozadí požiadaviek.
 • Vzorové katalógy otázok.
 • Typické objektívne dôkazy o správnej implementácii.
 • Príklady závažných a menej významných nezhôd.
 • Cvičenia na väzbu medzi požiadavkami SA 8000 a zákonnými predpismi SR (Zákonník práce).
 • Príprava auditu SA 8000.
 • Uskutočňovanie auditu SA 8000.
 • Následné činnosti po auditu.

 

Termín ONLINE kurzu: 02.11.2021

Cena kurzu: 135€ + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021