Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO 50001:2018

26.9.2019

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO  50001:2018
  • Úvod , prečo systémovo manažovať hospodárenie s energiami
  • Systémy manažérstva energií (EnMS) – súčasný stav
  • Systémový prístup v norme ISO 50001: 2018 Systémy manažérstva energií – Požiadavky s pokynmi na použitie
  • Štruktúra normy ISO 50001: 2018
  • Termíny a definície z manažérstva energií
  • Požiadavky na systém manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018
  • Záverečná diskusia

 

Dátum: 24.09.2018

Miesto: BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., ul.Plynárenská 7/B, Bratislava

Cena: 135 EUR + 20% DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2019