Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO 50001:2018

23.9.2021

Systém manažérstva energií (EnMS) podľa normy ISO  50001:2018
 
 
 
 
 
 
  • Úvod , prečo systémovo manažovať hospodárenie s energiami
  • Systémy manažérstva energií (EnMS) – súčasný stav
  • Systémový prístup v norme ISO 50001: 2018 Systémy manažérstva energií – Požiadavky s pokynmi na použitie
  • Štruktúra normy ISO 50001: 2018
  • Termíny a definície z manažérstva energií
  • Požiadavky na systém manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018
  • Záverečná diskusia

 

Dátum: 23.09.2021

Online

Cena: 135 EUR + 20% DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2021