Úvodná strana / Aktuality / Základné nástroje kvality

SLUžBY

Základné nástroje kvality

2.4.2020

Základné nástroje kvality

Program:

  • definícia procesov a ich vzájomné pôsobenie,
  • správna identifikácia procesov,
  • vývojové diagramy,
  • PDCA, Poka Yoke, Kaizen
  • Diagram príčin a následkov (Ischikava diagram)
  • Riešenie problémov a ich vyhodnocovanie
  • Paretová analýza (Histogram)
  • Záverečná diskusia

ZÁKLADNÉ NÁSTROJE KVALITY

 Kontrolný list, Histogram, Diagram príčin a následkov, Paretová analýza, Korelačný diagram, Vývojový diagram,  Regulačný diagram, Afinitný diagram, Relačný diagram, Maticový diagram, Maticová tabuľka, Stromový diagram, Sieťový graf, Rozhodovací diagram

Trvanie 1 deň

Cena kurzu: 135,00 EUR bez DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020