Úvodná strana / Aktuality / Zmena pravidiel IRCA

SLUžBY

Zmena pravidiel IRCA

14.1.2019

Zmena pravidiel IRCA

 

 

 

 

 

Po absolvovaní kurzu, účastníci budú schopní:

Vykonať audit podľa  normy ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015

Pochopiť kľúčové články noriem ISO 19011:2018 a ISO / IEC 17021/3.

Pochopiť kľúčové problémy s kvalitou / environmentom

Úspešne vykonávať riadenie kvality / environmentu prostredníctvom auditu systémov.

Písať jasné, stručné a relevantné audítorské správy.

Komunikovať zistenia auditu s klientom.

Kurz využíva rôzne metódy výučby, vrátane vyučovaných stretnutí, diskusií, praktických cvičení, ktoré sú založené na kontinuálnych prípadových štúdiach. Praktické cvičenia boli starostlivo navrhnuté, aby sa sústredili na problémy, ktoré sa často vyskytujú počas auditov QMS / EMS.

1/Ak sa po ukončení kurzu vykonáva 2 hod. písomná skúška – výsledkom bude získanie IRCA certifikátu vedúceho audítora, osvedčujúceho, že v priebehu kurzu jeho účastník zvládol  na neho kladené  požiadavky a úspešne absolvoval predpísané písomné  skúšky ako aj priebežné hodnotenia počas kurzu.

Cena IRCA kurzu s realizáciou písomnej skúšky: 1 200,00 € + DPH

2/Ak sa po ukončení kurzu nevykonáva  2 hod. písomná skúška – výsledkom bude získanie IRCA certifikátu o účastí.

Cena IRCA kurzu bez výkony písomnej skúšky: 800,00 EUR + DPH

 

Na stiahnutie

NOVÉ - Termíny kurzov 2020