Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / AU 1 - Interný audítor podľa IATF 16949: 2016

SLUžBY

AU 1 - Interný audítor podľa IATF 16949: 2016

Prínos kurzu

Pre interných audítorov QMS, pracovníkov organizácií, ktoré dodávajú alebo sú v procese výberu dodávateľa  pre automobilový priemysel.

Absolvovaním kurzu získate:

Na školení obdržíte kópie všetkých prezentovaných snímkov, materiály pre úlohy a cvičenia v rámci kurzu.

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený predovšetkým pre interných audítorov a audítorov zákazníkov (audítori druhej strany), ktorí sú kvalifikovaní k uskutočňovaniu auditu podľa ISO 9001, resp. ISO/TS a VDA a chcú si rozšíriť kvalifikáciu na audity podľa súčasných harmonizovaných požiadaviek automobilového priemyslu.

Účastníci by mali mať veľmi dobré znalosti systému manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Rozsah

3 dni

Termíny kurzov

26.-28.10.2022

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 330,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať