Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / AU 10 - SIX SIGMA

SLUžBY

AU 10 - SIX SIGMA

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate rámcový prehľad o metóde Six Sigma a o metodike jej aplikácie v praxi.

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre manažérov a technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zavádzaní nových technológií do podnikových procesov alebo sa podieľajú na riadení procesov v rámci systému managementu kvality podľa noriem rady ISO 9000.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať