Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / AU 2 - Preškolenie IATF 16949: 2016

SLUžBY

AU 2 - Preškolenie IATF 16949: 2016

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate:

Na školení obdržíte kópie všetkých prezentovaných snímkov, materiál pre úlohy a cvičenia v rámci kurzu.

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre interných audítorov a audítorov zákazníkov (audítori druhej strany), ktorí sú kvalifikovaní k uskutočňovaniu auditov podľa ISO 9001, resp. , ISO/TS a VDA a chcú si rozšíriť kvalifikáciu na audity podľa súčasných harmonizovaných požiadaviek automobilového priemyslu. Ďalej pre ostatných pracovníkov útvaru plánovania a riadenia (kvality). Účastníci by mali mať veľmi dobré znalosti systému managementu kvality podľa ISO 9001.

Po ukončení kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať