Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / AU 3 - APQP - pokročilé plánovanie kvality

SLUžBY

AU 3 - APQP - pokročilé plánovanie kvality

Prínos kurzu

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate nasledujúce znalosti:

Kurz je zameraný na podrobný výklad požiadaviek a metodík príručky APQP. Je zložený z výukových lekcií a cvičení na pochopenie procesu APQP. Na školení obdržíte kópie všetkých prezentovaných snímkov a formulárov.

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre vedúcich a členov konštrukčných a vývojových tímov (produkt / proces), technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní realizácie výroby produktu a schvaľovaní produktov pre sériovú výrobu (hlavne kvalita, konštrukcia, technológia, výroba, logistika).

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať