Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / AU 4 - PPAP

SLUžBY

AU 4 - PPAP

Prínos kurzu

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate nasledujúce znalosti:

Kurz je zameraný na podrobný výklad požiadaviek a metodík príručky PPAP. Je zložený z výukových lekcií a praktických príkladov na pochopenie procesu PPAP / PPF.

Na školení obdržíte kópie všetkých prezentovaných snímkov.

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu..

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní kvality produktu a uvoľňovaní produktov pre sériovú výrobu (hlavne kvalita, konštrukcia, technológia, výroba, logistika).

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

14.10.2022

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať