Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / AU 6 - FMEA - analýza možností vzniku nezhôd, ich príčin a následkov

SLUžBY

AU 6 - FMEA - analýza možností vzniku nezhôd, ich príčin a následkov

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní kvality produktu, úpravách a zmenách a na príprave a realizácii technologických postupov jeho vývoja (kvalita, konštrukcia, technológie, výroba, logistika, IT, personalistika, financie, bezpečnosť).

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

11.11.2022

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať